Ważne informacje do rekrutacji:

  1.  Wyniki z egzaminu ósmoklasisty wraz z ocenami ze świadectwa należy wprowadzić do systemu poprzez stronę naborową https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl
  2. Zaświadczenia o wynikach z egzaminu należy przesłać na adres rekrutacja@aloplock.edu.pl, lub kopię zaświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem wrzucić do urny w budynku szkoły.
  3.  Kopię świadectwa ukończenia szkoły należy przesłać na adres rekrutacja@aloplock.edu.pl lub w kopercie wrzucić do urny w budynku liceum.
  4.  Załączniki tj.: wyroki sądu lub orzeczenia należy przesłać na adres rekrutacja@aloplock.edu.pl lub ich kopie (poświadczone przez rodzica za zgodność z oryginałem i czytelnym podpisem) zapakowane w kopertę złożyć w urnie w budynku liceum.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY
2021/2022

Wnioski o przyjęcie do ALO składamy tylko przez stronę rekrutacyjną
https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl/, gzie też znajduje się harmonogram rekrutacji.

Załączniki do wniosków o przyjęcie do Liceum prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@aloplock.edu.pl