Profil objęty patronatem Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

Przedmioty dodatkowe: podstawy prawa - zajęcia z prawnikiem

Klasa humanistyczno - prawna jest dla osób, które interesują się przedmiotami humanistycznymi. Młodzież interesująca się prawem, polityką czy sztuką będzie miała możliwość aktywnego wykorzystania swoich pasji i zainteresowań.

Absolwent naszej klasy będzie przygotowany by podjąć następujące kierunki na studiach: 

  • - prawo
  • - politologia
  • - filologia
  • - pedagogika
  • - psychologia
  • - historia.