Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, filozofia

Przedmioty dodatkowe: warsztaty teatralne - zajęcia z aktorem.

Klasa humanistyczno - teatralna jest dla uczniów, którzy interesują się językiem polskim, sztuką, muzyką, teatrem. Młodzież będzie mogła rozwijać  wyobraźnię, inteligencję oraz wnikać w przeżycia bohaterów. (Techniki wykorzystywane przez teatr uczą samodzielnego myślenia, aktywności oraz rozwijają emocję, które podnoszą samoocenę.)

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do dalszego kształcenia się nie następujących kierunkach:

  • - pedagogika
  • - aktorstwo
  • - filozofia
  • - reżyseria.