Dla kandydatów planujących zgłębić i rozwijać swoją wiedzę przyrodniczą, upatrujących swoją przyszłość jako pracownicy szeroko rozumianego sektora medycznego, chemicznego, rafineryjnego, farmaceutycznego, czy też każdego innego wymagającego solidnej i rozległej znajomości biologii i chemii oraz zdolności biegłego władania językiem angielskim Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Płocku przygotowało profil przyrodniczo – medyczny objęty patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

Uczniowie klasy przyrodniczo – medycznej w trakcie całego cyklu nauczania posiądą niezbędną, wyselekcjonowaną wiedzę stanowiącą solidny fundament i bazę merytoryczną dla dalszego rozwoju swoich umiejętności i zainteresowań. Prowadzone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oprócz przyswojenia treści objętych wymaganiami podstawy programowej, dadzą również możliwość nauczenia się logicznego i analitycznego myślenia, konstruowania wniosków, wykorzystania wiedzy w praktyce. Zajęcia dydaktyczne to nie tylko sucha teoria, to również przeprowadzanie obserwacji, doświadczeń, posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym i multimedialnym. Duży nacisk kładziony jest na wykorzystanie metod aktywizujących, w których to aktywność ucznia przewyższa aktywność nauczyciela, nauczyciel pełni rolę przewodnika po tajnikach przyrody. Przy tym każdy uczeń traktowany jest indywidualnie z uwzględnieniem osobistych uzdolnień i predyspozycji. Dajemy możliwość rozwoju zainteresowań, a także gwarantujemy identyfikowanie i stopniowe eliminowanie obszarów słabszych, wymagających dalszego doskonalenia.

Wszystkich miłośników nauk przyrodniczych dostrzegających ich interdyscyplinarny charakter zapraszamy w nasze szeregi.

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

Przedmioty dodatkowe: po ustaleniu z uczniami.

Rozszerzone przedmioty doskonale przygotowują do studiów na takich kierunkach jak:

  • - biologia
  • - chemia
  • - medycyna
  • - weterynaria
  • - ochrona środowiska.