Nasi uczniowie przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy wzięli udział w projekcie miejskim "Pierwsza pomoc dla każdego-dorosłego i małego". 16.10.2019 roku podczas Dnia Nauki Resuscytacji mieli okazję podzielić się swoją wiedzą z przedszkolakami oraz uczniami szkół podstawowych w Płocku. Powrót