*

FUNKCJĘ RZECZNIKA PRAW UCZNIA

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PEŁNI PANI MARLENA SUWARDT

 

Kontakt z Rzecznikiem możliwy jest od poniedziałku do piątku podczas przerw (w godzinach pracy nauczyciela), jak również mailowo marlena.suwardt@aloplock.edu.pl

Dodatkowo Rzecznik Praw Ucznia pełni dyżur w każdy czwartek o godz. 9.50-10.35. w pokoju nauczycielskim.

 

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia