Prezydium Rady Rodziców:

Bernard Szymeon - Przewodniczący Rady Rodziców

Jacek Błaszczak

Łukasz Skutnik