ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  - 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 Dla klas pierwszych odbędzie się w auli A121 
budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej
 w Płocku,ul. Plac Dąbrowskiego 2  Godziny rozpoczęcia:
klasa 1a i 1b - 9.00
klasa 1c i 1d - 11.00

 

Klasy drugie i trzecie spotykają się z wychowawcami 
w budynku szkoły przyulicy Kościuszki 20
według harmonogramu (grupy wg języka angielskiego)

- klasy 2 grupy I o godzinie 9.00
- klasy 2 grupy II o godzinie 10.00
- klasy 3 grupy I o godzinie 11.00
- klasy 3 grupy II o godzinie 12.00

 

Ze względów bezpieczeństwa uczniowie
 przychodzą bez osób towarzyszących,
 należy przyjść w maseczce, 
którą można zdjąć po zajęciu miejsca. 
Należy również zachować dystans społeczny.Powrót