Informacje rekrutacyjne

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wnioski o przyjęcie do ALO składamy tylko przez stronę rekrutacyjną
https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl/, gzie też znajduje się harmonogram rekrutacji.

Załączniki do wniosków o przyjęcie do Liceum prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@aloplock.edu.pl

Ważne informacje do rekrutacji:

  1. Załączniki tj.: wyroki sądu lub orzeczenia należy przesłać na adres rekrutacja@aloplock.edu.pl lub ich kopie (poświadczone przez rodzica za zgodność z oryginałem i czytelnym podpisem) zapakowane w kopertę złożyć w urnie w budynku liceum.
  2. Kopię świadectwa ukończenia szkoły należy przesłać na adres rekrutacja@aloplock.edu.pl lub w kopercie wrzucić do urny w budynku liceum.
  3. Zaświadczenia o wynikach z egzaminu należy przesłać na adres rekrutacja@aloplock.edu.pl, lub kopię zaświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem wrzucić do urny w budynku szkoły.
  4. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty wraz z ocenami ze świadectwa należy wprowadzić do systemu poprzez stronę naborową https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl

 

 

 

Copyright © 2021 Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Created by: Strony dla szkół
Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku / Ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock / TEL: 24 366 54 12 / EMAIL: liceum@aloplock.edu.pl