Oferta 2022/2023

 

I A

KLASA  HUMANISTYCZNO - PRAWNA

Profil klasy humanistyczno – prawnej  wyposaża w szerokie kompetencje odpowiadające potrzebom aktualnego rynku pracy.

Celem realizacji programu nauczania w klasie humanistyczno – prawnej  jest przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym, a także  zapoznanie ze strukturą, organizacją  i  aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie  określonych  instytucji publicznych.

Absolwenci  będą mogli  z  powodzeniem ubiegać się o miejsca na studiach : prawniczych, dziennikarskich, filologicznych, historycznych, pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, administracyjnych. 

 

Przedmioty rozszerzone                                    

Język polski

Język angielski

Historia

 

Przedmioty dodatkowe

Podstawy prawa  - zajęcia z prawnikiem

 

I B

KLASA  HUMANISTYCZNO  - TEATRALNA

 

Profil klasy humanistyczno – teatralnej  stworzony został  z myślą o uczniu, który posiada szerokie zainteresowania humanistyczne z zakresu literatury,  teatru oraz  języków nowożytnych.

 

Celem realizacji programu nauczania w klasie humanistyczno – teatralnej  jest rozwijanie krytycznego odbioru tekstów kultury oraz aktywności twórczej w ramach warsztatów teatralnych. Uczniowie poznają tajniki procesu twórczego, będą świadomie i aktywnie odbierać dzieła kultury oraz mieć możliwość zmierzyć się z magią teatru.

Absolwenci  będą mogli  z  powodzeniem ubiegać się o miejsca na studiach, takich jak : filologia polska, teatrologia, arteterapia, kulturoznawstwo, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, humanistyka cyfrowa, humanistyka drugiej generacji, produkcja form audiowizualnych.

 


Przedmioty rozszerzone                                    

Język polski

Język angielski

 

Przedmioty dodatkowe

Warsztaty teatralne - zajęcia z aktorem 

 

I C

KLASA  BIOLOGICZNO - CHEMICZNA

Profil klasy biologiczno - chemicznej  stworzony został  z  myślą o uczniu, który planuje poszerzać wiedzę przyrodniczą, wiążąc swoją przyszłość  z  szeroko rozumianym  sektorem  medycznym, chemicznym, rafineryjnym, farmaceutycznym , wymagającym rozszerzonej  znajomości  biologii i chemii.
 

Celem realizacji programu nauczania w klasie biologiczno - chemicznej  jest kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych oraz  badawczego sposobu myślenia.

Absolwenci  będą mogli  z  powodzeniem ubiegać się o miejsca na studiach, takich jak : medycyna, farmacja, dietetyka, rehabilitacja, fizykoterapia, pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska, opieka społeczna, pedagogika, psychologia, weterynaria, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, wychowanie fizyczne.

 

Profil objęty jest patronatem  Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.

 

W trakcie realizacji programu  klasy  biologiczno-chemicznej współpracujemy dydaktycznie z Centrum Symulacji Medycznej.

 

Przedmioty rozszerzone                                    

Biologia

Chemia

 

I D

CYBERMAT

Profil klasy CYBERMAT  wyposaża w szerokie kompetencje odpowiadające potrzebom aktualnego rynku pracy.

Klasa powstała z myślą o uczniach dociekliwych, mających świadomość ogromnej roli nauk ścisłych w rozwoju naszej cywilizacji.

Absolwenci  będą mogli z powodzeniem ubiegać się o miejsca na studiach, takich jak : informatyka, cybernetyka, matematyka, marketing, ekonomia, logistyka, geodezja, architektura, filologia angielska. 

Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwoli na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów wyższych.

Przedmioty rozszerzone                                    

Matematyka
Informatyka
Język angielski

 

I E

KLASA  LINGWISTYCZNO – MATEMATYCZNA

Profil klasy lingwistyczno - matematycznej stworzony został  z myślą o uczniu przedsiębiorczym, który chce  pogłębić swoje umiejętności matematyczne i językowe oraz nauczyć się logicznego myślenia.

 

Celem realizacji programu nauczania w klasie lingwistyczno - matematycznej  jest propagowanie kultury krajów hispanojęzycznych w zakresie  poznawania  wybranych aspektów, takich jak: odmiany języka hiszpańskiego, historia, sztuka, literatura, muzyka, film i sport.

Istnieje możliwość  uzyskania certyfikatu DELE – uznawanego na całym świecie dokumentu potwierdzającego znajomość języka hiszpańskiego.

Absolwenci  będą mogli  z  powodzeniem ubiegać się o miejsca na studiach, takich jak : lingwistyka stosowana, filologia angielska, iberystyka, matematyka, kryptologia.

 


Przedmioty rozszerzone                                    

Język angielski

Matematyka

 

Przedmioty dodatkowe

Konwersacje po angielsku

 

Drugim językiem obcym obowiązkowym dla wszystkich klas jest język hiszpański. 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
 

Koła przedmiotowe (wszystkie przedmioty nauczane w szkole).
Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do certyfikatów językowych.
Robotyka
Koło strzeleckie.


PRACA WYCHOWAWCZA
 

Zapewniamy dobrą, rodzinną atmosferę w szkole, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, efektywną współpracę z rodzicami.
 

Uczniowie mają również możliwość pracy w Samorządzie Szkolnym.

Copyright © 2023 Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Akademii Mazowieckiej w Płocku. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Created by: Strony dla szkół
Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Akademii Mazowieckiej w Płocku / Ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock / TEL: 24 366 54 12 / EMAIL: liceum@aloplock.edu.pl