Oferta 2024/2025

I A

KLASA  HUMANISTYCZNO - PRAWNA

Profil klasy humanistyczno – prawnej  wyposaża w szerokie kompetencje odpowiadające potrzebom aktualnego rynku pracy.

Celem realizacji programu nauczania w klasie humanistyczno – prawnej  jest przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym, a także  zapoznanie ze strukturą, organizacją  i  aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie  określonych  instytucji publicznych.

Absolwenci  będą mogli  z  powodzeniem ubiegać się o miejsca na studiach : prawniczych, dziennikarskich, filologicznych, historycznych, pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, administracyjnych. 

 

Przedmioty rozszerzone                                    

Język polski

Język angielski

Historia

 

Przedmioty dodatkowe

Podstawy prawa  - zajęcia z prawnikiem

 

I B

KLASA  FILOLOGICZNA 

Profil klasy filologicznej stworzony został  z myślą o uczniu, który chce  pogłębić swoje umiejętności językowe oraz przygotować się do studiów filologicznych. 

 Celem realizacji programu nauczania w klasie filologicznej  jest propagowanie kultury krajów angielskojęzycznych w zakresie  poznawania  wybranych aspektów, takich jak:  historia, sztuka, literatura, muzyka, film i sport. 

Absolwenci  będą mogli  z  powodzeniem ubiegać się o miejsca na studiach, takich jak : lingwistyka stosowana, filologia angielska, filologia polska. 

 

Przedmioty rozszerzone                                    

Język polski

Język angielski

 

 

Przedmioty dodatkowe

Komparatystyka

 

 

I C

KLASA  PRZYRODNICZO - MEDYCZNA

Profil klasy przyrodniczo - medycznej stworzony został  z  myślą o uczniu, który planuje poszerzać wiedzę przyrodniczą, wiążąc swoją przyszłość  z  szeroko rozumianym  sektorem  medycznym, chemicznym, rafineryjnym, farmaceutycznym , wymagającym rozszerzonej  znajomości  biologii i chemii.
 

Celem realizacji programu nauczania w klasie przyrodniczo - medycznej  jest kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych oraz  badawczego sposobu myślenia.

Absolwenci  będą mogli  z  powodzeniem ubiegać się o miejsca na studiach, takich jak : medycyna, farmacja, dietetyka, rehabilitacja, fizykoterapia, pielęgniarstwo, analityka medyczna, kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska, opieka społeczna, pedagogika, psychologia, weterynaria, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, wychowanie fizyczne.

 

Profil objęty jest patronatem  Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Mazowieckiej w Płocku.

 

W trakcie realizacji programu  klasy  przyrodniczo - medycznej współpracujemy dydaktycznie z Centrum Symulacji Medycznej oraz z Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej. 

 

Przedmioty rozszerzone                                    

Biologia

Chemia

 

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
 

Koła przedmiotowe (wszystkie przedmioty nauczane w szkole).
Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do certyfikatów językowych.
 


PRACA WYCHOWAWCZA
 

Zapewniamy dobrą, rodzinną atmosferę w szkole, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, efektywną współpracę z rodzicami.
 

Uczniowie mają również możliwość pracy w Samorządzie Szkolnym.

Copyright © 2024 Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Akademii Mazowieckiej w Płocku. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Created by: Strony dla szkół
Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Akademii Mazowieckiej w Płocku / Ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock / TEL: 24 366 54 12 / EMAIL: liceum@aloplock.edu.pl