Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku

Nasze liceum jest nowoczesną szkołą, w której pod okiem kadry nauczycieli z uczelni wyższych uczniowie przygotowują się do egzaminów maturalnych, różnego rodzaju konkursów i olimpiad. Uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych każdy ma możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Dzięki udziałowi w wycieczkach edukacyjnych, zagranicznych i krajowych uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę. Nasza szkoła poprzez współpracę z różnymi instytucjami kultury, sztuki i nauki bierze aktywny udział w życiu miasta. Szkoła poprzez swój kameralny charakter zapewnia miłą i przyjazną atmosferę.